Priser junior og voksne
Der opkræves halvårligt kontingent 850 kr. incl. bælteprøve (graduering)
Indmeldelses gebyr 125 kr.
Nyt bælte 50kr.

Priser Kidzz 6-10 år
Der opkræves halvårligt kontingent  525. kr. incl. bælteprøve (graduering)
Indmeldelses gebyr 125 kr.
Nyt bælte 50 kr.

Træning
Vi træner på Østre Skole (gymnastiksalen)

På begynderholdet lægges vægt på at alle kan følge med, uanset træningsform. På begynderholdet lægger man vægt på konditions- og smidighedstræning samt de grundlæggende teknikker.

En begynder i KARATE vil i starten kun træne og erfare den fysiske del af KARATE, men som træningen skrider frem, vil eleven begynde at erfare den psykiske side, således at KARATE får en betydning udover den tekniske træning. I avanceret KARATE vil man se, at det fysiske og psykiske er uløseligt forbundet med hinanden. I kamptræning er det f.eks. meget vigtigt, at man kan skubbe alle overflødige og forstyrrende tanker væk, således at man kan reagere spontant på modstanderens bevægelser, hvilket ville være umuligt, såfremt man prøvede at forudsige modstanderens angreb, og derved forstyrrede sin egen psykiske kontrol, fordi man låste sig fast ved en bestemt ting og derfor ikke kunne reagere og handle frit.

Dette princip er yderst vigtigt og går igen og igen i al KARATE udøvelse, og det viser, hvordan det fysiske og psykiske er afhængigt af hinanden.

Påklædning
Indtil første gradueringsprøve en egnet træningsdragt, korte bukser og t-shirt eller lign. Inden første graduering skal medlemmet købe en gi (karatedragt) Disse kan bestilles gennem klubben.

Hvad er karate?
Karate er japansk og betyder “tom hånd”, dvs. kunsten at kunne forsvare sig selv uden våben. Karate er en ideel måde at optræne krop og sind på. Som i mange andre sportsgrene, benyttes kroppen optimalt. Træningen tilrettelægges således, at overbelastning og skader undgås. Karate styrker evnen til koncentration og koordination. Karate opbygger selvtillid og giver en god kondition.

Allerede fra de første lektioner indøves metoder, hvormed man får et solidt grundlag for at kunne klare sig ud af en endog meget håbløs situation. Visheden herom giver en mere selvsikker fremfærd, hvilket af mange psykologer anses for at være tilstrækkeligt til at afholde en voldsmand fra at skride til handling. I karatetræningen lærer man at respektere andre mennesker. Den sande karate ka (ka = udøver) bruger kun sin viden til selvforsvar, aldrig til angreb.

Kvinder og karate
Karate er en optimal måde at lære selvforsvar på. Mange kvinder har haft stor glæde af “at kunne rette ryggen” når de går på gaden. Karate indeholder tilmed stiløvelser (kata), som mange kvinder finder specielt interessante.

Hvem kan træne karate?
Alle, som har lyst til at få lidt sved på panden og komme i god form, kan træne karate. Alderen betyder ingenting i denne sammenhæng.
Børn kan starte fra 6 år.

Er det ikke hårdt?
Jo, det kan til tider være endog meget hårdt at træne karate. Der er dog ingen der bliver “knækket”, idet træningen er individuel og man derfor kan træne med i sit eget tempo. Instruktørerne sætter en stor ære i at undervise på en god og fornøjelig måde. Der er disciplin i træningslokalet, hvilket kun skal tolkes som gensidig venlighed og respekt instruktøren og holdet imellem.

Den sociale side
Kammeratskabet trives glimrende på de respektive hold, da mange øvelser bl.a. udøves sammen under træningen i en hyggelig atmosfære. Middelfart Karateklub deltager jævnligt i stævner og træningssamlinger i Danmark og i udlandet.

Middelfart Karateklub har desuden en tradition for at holde forskellige arrangementer af social karakter i sæsonens løb, hvor klubbens medlemmer har mulighed for at have det rart sammen.